Proč investovat s námi?

Férové ohodnocení

správci fondu nejsou placeni z klasických poplatků ale pouze z podílu na zisku. Žádné poplatky za nákup ani prodej podílových listů se neúčtují.

Aktivní správa portfolia

zvláště v nejistých dobách, kterými nyní procházíme, se ukazují přednosti aktivně řízených portfolií oproti těm pasivním.

Inspirovali jsme se u těch nejúspěšnějších

využíváme know how, které úspěšně funguje v USA více než 20 let.

Používáme nejnovější systémy

využíváme nejmodernější metody společností Redwood (umělá inteligence) a Qualcom (kvantová matematika).

Zajišťujeme okamžitou likviditu

investujeme pouze do velmi likvidních aktiv. Pokud investor potřebuje svoje prostředky vybrat, má je k dispozici na svém účtu do 48 hodin. 

Vhodný typ investic

Fond investuje do indexů největších burz nebo jednotlivých měn či komodit. Je velmi nepravděpodobné, že by hodnota těchto instrumentů mohla klesnout na nulu. 

Indexové investice poskytují stabilní růst

lze to doložit historicky, z principu indexu se horší investice z indexu postupně vyřazují a nově úspěšné investice se do indexu přidávají

Přímá komunikace s investory

pro tento účel jsme zřídili klientské centrum v Burzovním paláci v Praze. 

Investujeme s Vámi

Vlastníci společnosti investují své vlastní finanční prostředky. Máte tedy přímý zájem na zhodnocení Vašeho majetku. Navíc jsme odměňováni pouze podílem na zisku, nikoliv účtováním nesmyslných poplatků klientům.