Dluhopisy

 

Společnost FX.com vydává od 1.5.2022 konvertibilní dluhopis s prospektem. Peněžní prostředky získané prodejem dluhopisů budou použity k založení fondu kvalifikovaných investorů. Dluhopis se skládá z kombinace fixního a variabilního úroku. Vlastník dluhopisu má vždy nárok na výplatu fixního úroku ve výši 9 %. Variabilní úrok je odvozen od čistého zisku naší společnosti.

 

Parametry investiční příležitosti

Fixní úrok

9 % ročně

Variabilní úrok

10 % z čistého zisku

Regulace fin.trhu

Schváleno ČNB

Min.investice

od 50 000,-CZK

 

Výplata fixního úroku

Třikrát ročně po 3 %
(5.9., 5.1.a 5.5)

Výplata variabilního úroku

Jednou ročně k 5.5.
(v případě kladného zisku)

 

Investiční horizont

3 roky

 

Výše emise

24 mil. CZK

Možnost konverze na podílové listy fondu

od 1 mil. CZK (pro kvalifikované investory)

 

Poznámka: V případě, že nově vzniklý fond kvalifikovaných investorů vykáže vyšší výkonnost, než je zhodnocení dluhopisu, má kvalifikovaný investor právo vyměnit tyto dluhopisy za podílové listy fondu a dostat se tak k vyššímu výnosu

 


Kvalifikovaný investor

Je osoba, která investuje min. 1 000 000 Kč, jestliže administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako pří poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

V případě, že jednotlivá osoba investuje více než 125 tis. EUR, není administrátor povinen kvalifikaci investora dále prověřovat a investor se kvalifikuje pouze částkou investice