„Minulost neovlivníme, budoucnost neznáme, ale Vaše investice můžeme nasměrovat na cestu k úspěchu.“ 


Něco :)

FX.com a.s.

  • Jsme společnost, která se zabývá obchodováním na finančních trzích. V současnosti vydáváme konvertibilní dluhopisy za účelem financování nově vznikajícího fondu kvalifikovaných investorů. Po založení fondu bude možné dluhopisy vyměnit za podílové listy fondu, pokud to pro investora bude výhodnější.
     
  • Obchodujeme přes nejvýznamnější obchodníky na světě (z Velké Británie, Švýcarska a USA)

Kontakt HP

Kontaktujte mě

Jan Zikmunda

obchodní oddělení

+420 736 414 960 

  LinkedIn